Bộ Y tế Algeria cam kết ngăn chặn việc bùng phát bệnh dịch tả