Xuất khẩu gạo sang Algeria gặp khó khăn, kim ngạch giảm hơn 50%