THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT NAM – ALGIERIA