Nhắm mắt thấy màu hồng và rồi mở mắt thấy màu xám tại Mỹ