VIỆT NAM VÀ ALGERIA TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH