GIAN HÀNG CỦA VIỆT NAM HÚT KHÁCH THAM QUAN TẠI HỘI CHỢ Ở ALGERIA