Người Việt ở Algeria ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bão bão số 12