VẢI SỢI SEN, CHẤT LIỆU SIÊU CÔNG NĂNG MỚI TẠI “LIFE IN MOTION” SHOW 2019