Algeria muốn xúc tiến xuất khẩu quả chà là sang Việt Nam