Hơn 2 triệu vé World Cup 2022 đã được bán ra và thay đổi lịch khai mạc