BLV Việt Khuê – Tuấn Anh trong trận Anh vs Đức ơi, anh sai quá nhiều rồi!