BLV Tạ Biên Cương trở lại trong trận giữa tuyển Việt Nam và UAE