BLV Nguyễn Phan Severus và cơ duyên bỏ toán học để sang thể thao