Việt Nam – Algerie trước triển vọng hợp tác khai thác dầu khí