Nam du học sinh Mỹ lập hat-trick đỗ cùng lúc 3 đại học Ivy League danh tiếng thế giới