Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria mở lớp dạy tiếng Việt