Triển lãm tranh của Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Algeria