Người tiêu dùng trẻ: Hành trình thời trang xanh cùng “Life in Motion” 2019