Ngành ‘công nghiệp hoa hồng’ Bulgaria thu hút nhà đầu tư trên toàn thế giới