Đại sứ gặp gỡ đoàn vận động viên võ cổ truyền Việt Nam tại Algeria